Kategori: Vestfold

Mølen

Mølen i Larvik i Vestfold er del av en endemorene fra istiden, det store raet som strekker seg fra Finland gjennom Sverige og langs norskekysten helt til Kolahalvøya. Nordøstover fra Mølen går raet i havet,…

Oseberghaugen

Oseberghaugen er en gravhaug fra vikingtida som ligger i Slagendalen i tidligere Sem kommune (nå Tønsberg) i Vestfold. Haugen ble gravd ut i 1904 av arkeologen Gabriel Gustafson. Utgravningene avdekket en skipsgrav fra første del av…

Mesterfjellet

Mesterfjellet er et fjell og friareal mellom Torstrand og Byskogen. Det blir i vest begrenset av Kristian Fredriks vei og i øst av Reipbanegata. Det store fjellpartiet…

Istrehågan

Istrehågan er en gravplass fra jernalderen (500 f.Kr.–1000 e.Kr.). Steinsettingene stammer fra tiden mellom 400–600 e. Kr. Kulturminnet er automatisk fredet etter kulturminneloven. Istrehågan ligger akkurat på grensen mellom Larvik og Sandefjord,…