Flere titalls tonn fordelt på 12 store reiste steinblokker ruver i landskapet. Det er lett å forestille seg at plassen må ha betydd mye for folkene som levde ved Mjøsa for 2500 år siden.

I slike sirkler foregikk ritualer og gravlegging, slik utgravninger andre steder i Norge og Skandinavia har vist. Også i Tolvsteinsringen ble det for over hundre år siden gravd fram brente bein og kull, noe som tyder på gravlegging. Opprinnelig fantes det fire steinringer her, så til sammen har det vært et gravfelt.

By arvid