Stoplesteinan (også kjent som Stoplesteinane) er en steinsetting i Eigersund kommune, Rogaland. Steinsettingen består av 16 reiste steiner, og diameteren er ca. 21 meter. Noen av steinblokkene er opp til 1,20 meter høye. Navnet kommer trolig fra ordet stopla, som kan bety oppstable eller opplegge. Stoplesteinan er anlagt i den nordvestre enden av St. Olafs vei, en cirka 15 kilometer lang geologisk formasjon mellom Egersund og Sokndal, hvor en gang av mykere bergarter går gjennom anortositt-feltet i Dalane. De myke bergartene har langs denne geologiske formasjonen forvitret raskere, og St. Olafs vei avtegner seg derfor som ei grønn stripe i vegetasjonen.

By arvid