Rød gamle kirkegård i Undrumsdal er en gammel kirkegård. Kirken som sto her ble bygget i 1730 sannsynligvis på restene av en gammel stavkirke. Kirken ble revet i 1892 til fordel for den nåværende Undrumsdal kirke.
Gamle og kraftige energier som det kan være litt vanskelig å få tak i.

By arvid