Lier bygdetun er et lokalmuseum i Lier kommune. På tunet finner du pr. i dag Vivelstad gamle skoleHeg gjestgiveri, et landhandleri med bakerovn og skomakerverksted, stabburet fra FossPerseverkstedet og våningshuset fra vestre Egge og Kjona fra SyllingHelgerudbygningen fra 1600-tallet er den eldste bygningen. Tunet har en stor frukthage og staudesamling med gamle sorter og en gårdsdam. Byggene huser også en storurmaker og et smykkeverksted. Etter at Lier historielag ble stiftet i 1970, ble det arbeidet målbevisst for å få etablert et bygdetun i Lier. Flere alternative tomter ble vurdert, bl.a. ved Høgdabakkene på Tranby, men valget falt til sist på Nedre Overn – et 140 mål stort og vakkert beliggende område ved Paradisbakkene. Eiendommen ble kjøpt i 1989 av historielaget fra Buskerud fylke som eide denne som del av eiendommen til det psykiatriske sykehuset på Foss. Eiendommen ble deretter overdratt vederlagsfritt til Stiftelsen Lier Bygdetun, som ble etablert i 1990 av Lier Historielag og Lier kommune.

Energier oppdages best med mye folk på tunet

By arvid