Hunn

Byarvid

jun 25, 2021

Hunnfeltene er tre nesten sammenhengende gravfelt datert fra yngre bronsealder til yngre jernalder (ca. 1000 f.Kr. til ca. 900 e.Kr.) på det såkalte «ytre raet» ovenfor Hunnebunn i Skjærviken i Fredrikstad. Feltene ligger ca. 1,5 kilometer øst for Borge kirke, på nordsiden av fylkesvei 130, «Oldtidsveien», som går mellom Fredrikstad og Skjeberg. Funnene fra Hunnfeltet kan karakteriseres som svært rike, det gjelder særlig en serie funn fra romertid, med våpen, bronsekjeler, glassbegre og andre provinsialromerske importgjenstander.

By arvid