Det finnes også en annen kilde som har sitt vann fra de samme vannårene under og rundt Nidarosdomen. Den ligger nede ved elven på det sted hvor man tror at Olavs legeme ble begravet da det først ble bragt til Trondheim etter slaget på Stiklestad. Det var Torgils bonde og Grim sønnen hans som hadde gjemt liket unna og gravd det ned ved bredden av Nidelven. Det skjedde mirakler ved Olavs legeme og etter hvert ble mange overbevist om at Olav var en hellig mann. Både blant hans venner og hans fiender var det mange som krevde at biskopen lot liket grave opp så de kunne få se det. Kong Olavs lik var vakkert og luktet godt. Hår, skjegg og negler hadde vokst og kongen ble erklært hellig. “På melen, der kong Olav hadde ligget i jorda, kom det opp ei fager kjelde, og folk fikk bot for sjukdommer av det vannet.” Vannet i Olavskilden på Hadrians plass har fortsatt vann av meget god kvalitet med helsebringende mineraler. Det var gjort mange målinger av dette opp mot år 2000. Trykket er så svakt at vannet ikke når opp. Derfor er det i dag vanlig drikkevann fra Jonsvannet i springen over kilden.

By arvid