Borrehaugene ligger i en 182 000 kvadratmeter stor park og inneholder flere gravhauger fra 600-900 tallet.
Det å sitte på toppen av en slik gravhaug og meditere gir enorme energiutslag for de som er mottagelige.
Ulempen er at det som regel er mye folk i området.

By arvid