Baldersteinen, også kalt Fritjofsteinen, er en bautastein i Baldershagen i Husabø i Leikanger kommune. Den står like nedenfor riksvei 55 ved den nye kirkegården på stedet. Steinen er 7,8 meter høy og 1,25 meter bred, og er angivelig Norges høyeste bautastein.[1] Bautaen har ingen inskripsjoner, men har trolig sin opprinnelse fra jernalderen da den står på restene av en gravhaug fra perioden 500-800. Haugen er delvis ødelagt av husbygging og dyrking. Steinen har tradisjonelt blitt tilknyttet en lokal høvding som falt ved slaget ved Fimreite i 1184, men den må være atskillig eldre enn som så. Navnene på steinen har en mytologisk og historisk/litterær tilknyting til sagaen om den norrøne gudenBalder og Sagaen om Fridtjov den frøkne, en helteskikkelse fra Sogn. Baldersteinen er registrert hos Riksantikvaren og listes som et fredet arkeologisk kulturminne.

By arvid