Hovedside

Velkommen til Kraftsteder i Norge. Etter en del søken på nettet viser det seg at det er en enorm interesse for dette, men kunnskapen og vitenen om slike kraftsteder er heller liten.

Vi ønsker å bygge opp en stor database over kraft og energisteder i Norge. Men, vi trenger hjelp. Ta kontakt med oss på post@kraftsteder.no eller bruk vårt kontaktskjema
Vi har valgt å bruke de gamle fylkeskommunene som en del av sorteringen.

Nettstedet er opprettet den 22/6-2021 kl. 20:00 og vil derfor være under utvikling, sannsynligvis i lang tid fremover.

Borreparken i Horten kommune